Palvelumme

Pariterapia

Pariterapia

Pariterapiassa on tavoitteena luoda turvallinen ilmapiiri, jossa molemmat puolisot saavat tilaa tuoda esille omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tarpeitaan. Tavoitteena on parantaa parin välistä vuorovaikutusta ja lisätä parisuhteen hyvinvointia.

Lue lisää

Psykoterapia

Psykoterapia

Yksilöpsykoterapia ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä.

Lue lisää

palvelut-seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa etsitään yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan asiakaslähtöisesti ja aina asiakkaan omaan tahtiin ja voimavarojen mukaisesti. Tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen, tasapainoinen ja eheä oma seksuaalisuus.

Lue lisää

palvelut-seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille ihan kaikissa seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja sukupuolisuuteen liittyvissä mietteissä, kysymyksissä, ongelmissa ja kriiseissä.

Lue lisää

palvelut-perheterapia

Perheterapia

Perhepsykoterapiassa käsitellään perheen sisäisen vuorovaikutuksen haasteita. Eheällä perheterapiaa tehdään integratiivisellä viitekehyksellä.

Lue lisää